Tinklapio naudojimosi sąlygos

Prieš naudodamiesi euroKM.com svetaine, perskaitykite naudojimosi sąlygas (toliau – „sąlygos“). Atlikdami registraciją, Jūs pareiškiate sutikimą su šiomis sąlygomis; o jeigu nesutinkate su šiomis sąlygomis – nesiregistruokite euroKM.com svetainėje. Portalo administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, papildyti arba pašalinti šias sąlygas. Jūsų atsakomybėje yra periodiškai patikrinti šias naudojimosi sąlygas. Jei naudositės interneto svetaine po bet kokių šių sąlygų pakeitimų publikavimo, tai reikš Jūsų sutikimą su pakeitimais.

1. euroKM.com svetainės registracijos duomenys

El. pašto adresas ir slaptažodis – privalomi pateikti duomenys euroKM.com interneto svetainėje. Registruotas euroKM.com narys (kitaip “vartotojas”) turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, nenurodydamas nesutikimo motyvų. euroKM.com administracija privalo nedelsdama ir nemokamai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Registruodamiesi į svetainę, Jūs privalote sutikti su naudojimosi svetaine sąlygomis ir taisyklėmis.

2. Kelionių paieška bei kelionių peržiūra

Kelionių paieška gali naudotis visi euroKM.com lankytojai, o pilni paieškos rezultatai yra prieinami tik užsiregistravusiems ir prisijungusiems vartotojams. Kontaktiniai vairuotojo ar keleivio duomenys, susitikimo vieta, bei kiti duomenys, kuriuos vartotojas savo nuožiūra nurodo kaip riboto prieinamumo, yra prieinami tik registruotiems ir prisijungusiems vartotojams.

3. Kelionių paskelbimas

Keliones galima skelbti nemokamai, tai gali padaryti tik užsiregistravę ir prisijungę vartotojai. euroKM.com nėra atsakinga už paskelbtų duomenų turinį, patikimumą, tikslumą. euroKM.com negarantuoja ir netikrina vairuotojų tapatybės, nuotraukos, draudimo, policijos įrašų, kelių eismo taisyklių pažeidimų įrašų, arba bet kurios nurodytos transporto priemonės egzistavimo ar būklės. Mes pasiliekame sau teisę pašalinti ir sunaikinti bet kokį turinį iš šio tinklalapio, kuris pažeidžia šias sąlygas. Jūs sutinkate, kad euroKM.com nebus atsakinga už bet kokio turinio, kurį bet koks vartotojas pateikė, publikavo, peržiūrėjo, perdavė, atgamino ir/ar kitaip išplatino šiame portale, tikrinimą, kontroliavimą, redagavimą.

4. Apribojimai

Jūs sutinkate nenaudoti šio tinklalapio neteisėtiems tikslams, kurie:

  1. pažeistų bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus,
  2. sudarytų verslo paslaptį arba kitą slaptą informaciją,
  3. būtų įžeidžiantis arba kenksmingas bet kurio asmens atžvilgiu,
  4. pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą arba viešumo teises,
  5. grėstų pakenkti asmenims ar turtui arba kitaip trukdytų bet kuriam asmeniui,
  6. pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus,
  7. pažeistų euroKM.com portalo ir/arba kitų svetainių saugumą,
  8. siūlytų arba skatintų nelegalią veiklą ir/arba (9) teiktų kitą netinkamo pobūdžio informaciją, kaip apie tai savo nuožiūra nusprendžia portalo administracija.

5. Turinio panaudojimo apribojimai

Joks euroKM.com portalo turinys negali būti atgaminamas, dar kartą išleistas, pakrautas, publikuojamas, perduodamas arba platinamas. Turinio modifikavimas arba turinio panaudojimas bet kuriam kitam tikslui yra euroKM.com autorinių teisių ir kitų privačių teisių pažeidimas. Visi prekiniai ženklai, paslaugų ženklai ir prekiniai pavadinimai, kurie pateikiami šiame tinklalapyje yra euroKM.com nuosavybė, arba euroKM.com protalas turi leidimus juos naudoti.

6. Vartotojų pateikiamo turinio nuosavybė ir jo panaudojimo teisės

Jūs (vartotojas) pareiškiate ir užtikrinate, kad esate vienintelis visų teisių į Jūsų publikuojamą turinį savininkas (įskaitant visas su juo susijusias autorines teises) arba, kad turite besąlyginę teisę ir licenziją į šį turinį. Jūs sutinkate, kad visas Jūsų publikuojamas turinys taptų euroKM.com duomenų bazės dalimi, būtų saugomas ir naudojamas neribotą laiką. Jūs sutinkate, kad nei euroKM.com, nei kita trečioji šalis, naudodama turinį sutinkamai su šia dalimi, nebus įpareigota mokėti vartotojui autorinio honoraro ar kokio kito atlyginimo už turinio pateikimą.

7. Paslaugų nutraukimas

euroKM.com pasilieka sau teisę bet kada nutraukti Jūsų priėjimą prie šio tinklalapio už aukščiau išvardintų taisyklių ar nuostatų nesilaikymą, arba jei euroKM.com taip nuspręs dėl kitų priežasčių, be įspėjimo, be priežasties ir be atsakomybės. Jūs pripažįstate, kad Jūsų pasikliovimas šių paslaugų tęstinumu yra nepagrįstas, nes euroKM.com turi teisę nutraukti paslaugas arba Jūsų narystę dėl bet kurios priežasties bet kada be įspėjimo, be priežasties ir be atsakomybės. Jeigu euroKM.com portalas nutrauktų šio portalo egzistavimą, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad visas Jūsų pateiktas turinys ir informacija bus pašalinta bet kuriuo būdu be išankstinio perspėjimo.

8. Privatumo politika

euroKM.com.lt portalo administracija įsipareigoja gerbti portalo narių privatumą ir neskleisti asmeninės jų informacijos trečiosioms šalims. Esant situacijai, kai valstybinės institucijos raštu kreipiasi į administraciją prašydamos dėl tam tikrų priežasčių suteikti informacijos apie portalo vartotoją arba apie vartotojo pateiktą turinį, euroKM.com administracija įsipareigoja suteikti reikalaujamą informaciją apie bet kurį euroKM.com užsiregistravusį asmenį.